Anonctabulo

Ni atendas de vi diversajn ideojn, proponojn, sugestojn!
Kiu havas  iun ideon, sed ne scias kiel efektivigi ĝin - sendu ĝin al ni kaj ni helpos al vi tion fari! 
Ideojn rilate al programo de  IJK bonvolu sendi al Mikaelo Lineckij aŭ Andreo Jankovskij 
(la adresoj estas maldekstre)

APERIGU VIAN ANONCON!

La unua servo - tagmanĝo la 14.07
     La lasta servo - matenmanĝo la 21.07

ATENTON!  Ĝis 02.01.2011 funkcios la unua aliĝpreiodo!
Tre
baldaŭ aktiviziĝos la "Aliĝilo" - ne preterdormu tiun momenton!
Penu en tiu periodo aliĝi kaj sendi la antaŭpagon (vidu la rubrikon "Kostoj").
 
***
                                                                  
-La venoj-
Kijivon/Kievon eblas atingi diversmaniere: 
Piede - se iu planas uzi tiun manieron devas jam baldaŭ eliri el la hejmo...
Bicikle - tiu povas ankoraŭ iom atendi kaj prepariĝi. Mi rekomendus kontaktiĝi kun Ivo Miessen, sekvu do liajn instrukciojn...
Trajne - La urbo havas 1 stacidomon, al kiu venas trajnoj el eksterlando. Ĝi troviĝas en centro de la urbo.
Aviadile - la haveno troviĝas ~40 km de la fervoja stacidomo. De tie eblas atingi la urbon per itinera buso, kiu venigos vin ĝuste al fervoja stacidomo. Eblas uzi taksion, kiu sufiĉe rapide venigos vin al celo de via vojaĝo - al IJK-ejo, sed tio kostos 5-oble pli kompare kun la buso.

Do venu ajnmaniere, sed se vi planas atingi la Kongresejon al komenco de la aranĝo, informu nin tagon, tempon kaj manieron de la veno. Tio gravas por vi, kredu! Lasu nin zorgi pri vi!

Konsiloj pri manieroj atingi la lokon aperos ĉi tie iom pli poste.

***

    -Antaŭkongreso-
Estas ideo okazigi 3-tagan (11-13.07) 
antaŭkongreson
 . Ĝi estos destinita por kontaktoj inter esperantistoj kaj potenculoj, ĵurnalistoj, politikistoj.
Eblos organizi  "Ronda(j)n tablo(j)n" k.s. La programo aperos proks. en majo.
Dezirindas, ke venu la homoj, kiuj ŝatas politikumi pri lingvaj temoj, pri Esperanto, sed ne nepre... 
Se iu havas la ideojn, proponojn por la antaŭkongreso - ne retenu vin, skribu, telefonu, Skajpu...
La kosto de la antaŭkongresa restado (noktumado + matenmanĝo) - 10 eŭroj/tago. 
La aliaj manĝoj okazos en aliaj lokoj depende de la taga programo.

Cetere, la Antaŭkongreso okazos, se la interesitaj kongresontoj ĝis la 1-a de majo anoncos sin.
Ni atendas...
***

                                                                       -Postkongresoj-
La unua eblo. 
Por ŝatantoj pli detale konatiĝi kun Kijivo, urbo kun pli ol 1500-jara historio, kun la urbaj vidindaĵoj, viziti teatrojn, koncertojn ktp, ni povas prizorgi ankaŭ la postkongreson - por tiom da tagoj kiom vi volas.
La kosto de la postkongresa restado (noktumado + matenmanĝo) - 10 eŭroj/tago. La aliaj manĝoj okazos en la urbo depende de la taga programo.

La dua eblo.
Se vi volas post IJK ekde 22.07.2011 partopreni en la aranĝo "Velura sezono" en Jalto, naĝi en Nigra maro, havi interesajn ekskursojn tra belega suda bordo de Krimeo,  bonvolu anonci vin
La detaloj kaj la kostoj aperos pli poste. 
Gravas!
Por sukcesi trafi al Krimeo kaj reveni, estu pretaj antaŭ 15.05.2011 
sendi la monon (orientiĝe 35-40 eŭrojn) por ke ni povu prizorgi la fervojbiletojn al Krimeo kaj reen - post tiu dato tio povos esti problemeca.

Tre gravas! Pri planataj de vi partoprenoj en antaŭ- kaj postkongreso bonvolu marki en la aliĝilo por ke ni estu pretaj akcepti vin. Ni petas vin ne plenumi rolon de neĝo meze de 
somero 
... ;-)

       Atentu, ke ekskursajn elspezojn,  tag- kaj vespermanĝojn vi  pagos memstare.


***
Prelegontoj! Bonvolu anonci vin! Helpu al ni fari la programon interesa, varia kaj riĉa.
Medicinistoj! Ankaŭ vi anoncu vin por funkciigo de eventuala medicina grupo "Estu ni sanaj!"
Aktivaj kontribuantoj por la programo nepre estos premiitaj

***
Nun estas esplorata eblo okazigi futbalmatĉon inter la kongresanoj kaj iu loka (nune serĉata) teamo.Do, ŝatantoj ludi futbalon kaj la zelotoj - prepariĝu! 

Se ni ne sukcesos trovi indan rivalon ekstere, ni egale organizos la matĉon, sed pere de du teamoj de la kongresanoj laŭ la ŝerca divido - "Oriento - Okcidento" aŭ selektita teamo de Ukrainio kaj Pollando (kiel mastrumantoj de Ĉampionato 2012) kontraŭ tuta mondo, kial ne?
Se la ideo plaĉos al vi, ni provos organizi eĉ ambaŭ matĉojn. Eble aperos ankoraŭ iuj variantoj...
Kaj ni certas - devos esti interese...

***

Venis peto okazigi ekskurson al Ĉornobil. Ĝi troviĝas ĉ. 120 km de la urbo. Se kolektiĝos la grup(et)o da dezirantoj, ni organizos ĝin. Ni jam interesiĝis pri tio kaj jen estas la rezulto: ~ 30 minuta restado tie ne estas danĝera. 
 Danĝera estas la kosto - 160$/persono.

***

Por atento de la gepatroj de junaj esperantistoj: ne timu veni kun la infanoj, ni kreis specialan grupon, kiu aktive okupiĝos pri ili.

***

Ankoraŭfoja peto! Sendu al ni viajn ideojn - ni strebos trovi por ili tempon kaj lokon en la Programo, kondiĉe, se vi ne forgesos  anticipe averti nin .