Kostoj

                                               LA KOTIZOJ (eŭroj)

La kategorioj:

Kategorio "A" - Aŭstrio, Belgio, Britio, Danlando, Finnlando, Francio, Germanio, Hispanio, Irlando, Italio, Katalunio, Liĥtenŝtejno, Luksemburgio, Monako, Nederlando, Norvegio, San Marino, Svedio, Svislando, Vatikano.

Kategorio "B" - Andoro, Bosnio, Bulgario, Ĉeĥio, Estonio, Grekio, Hungario, Japanio, Kanado, Kroatio, Latvio, Litovio, Makedonio, Malto, Montenegro, Pollando, Portugalio, Rumanio, Serbio, Slovakio, Slovenio, Usono.

Kategorio "C" - ĉiuj aliaj landoj.- ALIĜKOTIZOJ -


La aĝo estas konsiderata laŭ 14.07.2011
Por partatempaj kongresanoj unu tago kostos 1/6 de la plentempa kosto (aliĝkotizo+loĝado+manĝado) por ĉiu tago.

Landkategorio “A”

 Dato de aliĝo/aĝo 10-19 20-29 30+
 ĝis 31-jan-2011 50 70 100
 ĝis 30-apr-2011 60 80 110
 ĝis 30-jun-2011 75 95 125
 poste (surloke) 90 110 140

Landkategorio “B”

 Dato de aliĝo/aĝo 10-19 20-29 30+
 ĝis 31-jan-2011 30 40 60
 ĝis 30-apr-2011 40 50 70
 ĝis 30-jun-2011 55 65 85
 poste (surloke) 70 80 100

Landkategorio “C”

 Dato de aliĝo/aĝo 10-19 20-29 30+
 ĝis 31-jan-2011 15 20 30
 ĝis 30-apr-2011 20 25 35
 ĝis 30-jun-2011 35 40 50
 poste (surloke) 55 60 70


Atenton! Se vi ne ĝiros la antaŭpagon al UEA-konto ĝis 30.06.2011, ne faru tion, ĉar ni ĝin ne sukcesos ricevi.
La tutan sumon vi pagos surloke.

- LOĜADO -

  Kondiĉojen 4-litaen 4-lita
sen tolaĵoj
 en amasejo*

 en propra aŭ
liuta  tendo**
luo de 
 tendo***
  Kosto 4030 20 5+5
*     granda multloka tendo
**    kosto por ĉiu tendumanto
***   luo de tendo por tuta periodo kostas 5 eŭrojn (sendepende de la kapacito).
Ekz. se en luita tendo loĝos 3 homoj necesos pagi 5 eŭroj por la tendo plus  5 x 3 = 15 eurojn, do etute 20 eurojn.
Divido de la lukosto estas interna afero de la tendumantoj. 


- MANĜADO -

Ĉiuj manĝoj por tuta periodo - 75


Rabato por UEA/TEJO-membroj

ABC
-25-20-15Estas proponataj jenaj variantoj por ĝiri la monon - antaŭpagon,
minimume15 eŭrojn, (dezirindas kolektive):

1. Al konto ijkb-b ĉe UEA (http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj.html), indikante  "IJK2011 + via(j) nomo(j)".

2. Estas eblo por ukrainianoj, rusianoj, bjelorusianoj
antaŭpagi per hrivnoj/rubloj pere de simpla poŝto. Al la sube menciita adreso devas veni 165 hrivnoj (hrivna ekviva- lento de 15 eŭroj). La monon bonvolu sendi al: 
                         Лінецький Михайло Якович, аб.скр. 91, Київ-201, 04201
             (Линецкий Михаил Яковлевич, аб.ящ. 91, Киев-201, Украина 04201)