Pri UK-j


Ĉe retejo de UEA
http://www.uea.org/kongresoj/uk_kiel.html
http://www.uea.org/kongresoj/index.html

UEA okazigas la kongreson ĉiujare en malsama lando, provante respekti la geografian distribuon kaj organizajn fortojn de la movado.

Pri la loko de la kongreso decidas la Estraro de UEA. Gravan rolon ludas ankaŭ la Ĝenerala Direktoro de UEA, kiu subskribas la koncernajn dokumentojn, sed la ĉiutagan laboron pri la UK faras Konstanta Kongresa Sekretario, oficisto de UEA en Roterdamo. En la kongres-urbo mem agadas la Loka Kongresa Komitato (LKK) kiel partnero de UEA.


Estraro de UEA
http://www.uea.org/kiu/estraro.html


Emblemoj